Boks 1 strona główna - O firmie

O spoločnosti

Spoločnosť InterTriboDia, s.r.o. bola založená 28.03.2007 so sídlom v Tlmačoch, Francúzska 9 a zahájila činnosť 01.08.2008. Jej hlavným zameraním bola tribotechnická diagnostika – analýza priemyselného oleja, technická čistota komponentov, poradenstvo v oblasti ponúkaných služieb, ako aj príprava odborníkov pomocou kurzov a školení na certifikáciu osobného personálu v oblasti tribotechnik, tribodiagnostik. Od januára 2023 firma nevykonáva skúšky tribotechnickej diagnostiky priemyselných olejov a stáva sa výlučne špičkovým pracoviskom – Skúšobné laboratórium pre technickú čistotu komponentov.

Boks 3 obraz lewy strona główna - TECHNICKÁ ČISTOTA

TECHNICKÁ ČISTOTA

V dnešnej dobe sa dostáva výrazne do popredia kontrola kvality jednotlivých dodávaných komponentov najmä do automobilového priemyslu. Vyplýva to hlavne z požiadaviek odoberať čo najkvalitnejšie a najčistejšie komponenty z dôvodu bezporuchovosti a vysokej bezpečnosti zariadení a automobilov.

Ponúkame v tejto oblasti akreditované skúšky stanovenia technickej čistoty komponentov podľa noriem VDA 19.1 / ISO 16232 ako aj rôznych špecifikácií zákazníkov.

Základné analýzy technickej čistoty ....