TECHNICKÁ ČISTOTA

V dnešnej dobe sa dostáva výrazne do popredia kontrola kvality jednotlivých dodávaných komponentov najmä do automobilového priemyslu. Vyplýva to hlavne z požiadaviek odoberať čo najkvalitnejšie a najčistejšie komponenty z dôvodu bezporuchovosti a vysokej bezpečnosti zariadení a automobilov.

Ponúkame v tejto oblasti akreditované skúšky stanovenia technickej čistoty komponentov podľa noriem VDA 19.1 / ISO 16232 ako aj rôznych špecifikácií zákazníkov.

Základné analýzy technickej čistoty sú :

  • mikroskopické stanovenie nečistôt v rôznych veľkostných intervaloch od 5 µm – 3 000 µm (kovové – metalické nečistoty, nekovové nečistoty, vlákna)
  • gravimetrické – váhové stanovenie nečistôt
  • stanovenie zvyškových organických látok (zvyšky mastných látok resp. technologických médií na komponentoch)