KURZY, ŠKOLENIA

1. KURZ TRIBOTECHNIKY

 • - dĺžka trvania – 3 dni
 • - minimálny počet osôb – 5
 • - cena kurzu – podľa interných predpisov
 • - výstup - osvedčenie o absolvovaní kurzu s možnosťou certifikácie personálu
 • - miesto školenia - pracovisko u zákazníka alebo priestory zabezpečené organizátorom

Následne je možná certifikácia personálu v oblasti tribotechnická diagnostika kategória: TRIBOTECHNIK I,II,III podľa normy STN EN ISO/IEC 17024.
Bližšie informácie k certifikácii získate na www.atdsr.sk/coptd/materialy-na-stiahnutie

2. TRIBOTECHNIKA V PRAXI        Odborno – konzultačný seminár

 • - dĺžka trvania – 2 dni
 • - minimálny počet osôb – 5
 • - cena kurzu – podľa interných predpisov
 • - výstup - osvedčenie o absolvovaní seminára bez možnosti certifikácie
 • - miesto školenia - pracovisko u zákazníka alebo priestory zabezpečené organizátorom

Do programu seminára možno zaradiť vlastný výber tribotechnickej problematiky.

3. WORKSHOPY

 • - dĺžka trvania – 1-2 dni
 • - minimálny počet osôb – 5
 • - cena – podľa interných predpisov
 • - výstup - osvedčenie o absolvovaní workshopu
 • - miesto konania - pracovisko u zákazníka alebo priestory zabezpečené organizátorom

Workshopy sú zamerané na jednotlivé tribotechnické témy -napr.motorové oleje, význam aditív v olejoch, živice - nežiadúce degradačné produkty, ošetrenie olejov – odstránenie vody a nečistôt, filtrácie,.... Do programu workshopu možno zaradiť vlastný výber tribotechnickej problematiky.

Prednášajú certifikovaní odborníci s dlhodobou tribotechnickou praxou.