ČO PONÚKAME

Hlavným predmetom poskytovania služby spoločnosťou InterTriboDia, s.r.o. je komplexne zabezpečovať potreby a požiadavky svojich zákazníkov v oblasti tribotechnickej diagnostiky a v zistení zvyškového znečistenia komponentov hlavne do automobilového priemyslu. Pri laboratórnych analýzach je možné využiť know-how a technicky či odborne vysoko kvalifikovaný personál spoločnosti.

Certificate icon

Pracovníci InterTriboDia s.r.o. sú certifikovaní tribodiagnostici, resp. certifikovaní tribotechnici podľa normy ČSN(STN) EN ISO/IEC 17024

Online desktop icon

Výkon služieb (analýz) v prípade poruchovosti u zákazníka vykonávame on-line (večer, sobota, nedeľa, sviatky)

Laboratory flask icon

V protokole o skúške sú okrem výsledkov aj názory, interpretácie a doporučenia

Comment and consultation icon

Ponúkame poradenstvo a konzultácie v oblastiach vykonávaných služieb